Desatero pobytu u vody

1. Pamatuj, že na plavidla nepatří děti bez řádně oblečených a upevněných záchranných vest.

2. Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný.

3. Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.

4. Plav ve vyznačeném prostoru, máš záruku záchrany života.

5. Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

6. Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.

7. Neplav jsi-li rozpélený nebo unavený.

8. Neplav hned po jídle, nech si alespoň 1 hodinu odstup.

9. Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu, zajisti si doprovod lodičky.

10. Důvěřuj členům VZS, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.

 

Desatero bezpečného pobytu u vody bylo sestaveno ve spolupráci s asociací „Záchranný kruh“