Jak dlouho vydrží vodní záchranáři v sezóně 2022 na Slapech???

Letos zahajujeme letní sezónu v neděli 19.6.2022. Základna bude od toho termínu plně v pohotovosti bez jakéhokoliv omezení. K dispozici bude standardní zásahová technika, kterou je primární loď Sportis a druhá loď, která je určená pro technické výjezdy. Kromě těchto dvou lodí je depozici také skútr pro pravidelné patroly kolem pláží. V případě jakéhokoliv problému jsme k dispozici na všech tísňových linkách dostupných v ČR. Tedy 112, 155 a 150.

Každý rok je náš provoz financován primárně z dotací Hasičského záchranného sboru. Pro celou Českou republiku to v posledních třech letech bylo 5 mil. korun, což je na celou republiku, zvážíme-li například provozní náklady záchranných člunů, provoz jednotlivých stanovišť, či jen obnovu vybavení, nedostatečné. Rok co rok členové VZS tomuto rozpočtu značně pomáhají. Zejména tím, že všichni pracují naprosto zdarma, ve svém volném čase a na službu u vodních ploch, kde pomáhají chránit zdraví a životy lidí, si ze svých civilních zaměstnání prostě berou řádnou dovolenou. Službou to samozřejmě zdaleka nekončí. Naši záchranáři procházejí náročným certifikovaným výcvikem a pravidelnými školením, které si opět hradí částečně ze svého. Pro každou vodní plochu, kde sloužíme, jsme nepostradatelnou složkou. Jsme zařazení do IZS a naši kolegové záchranáři a hasiči se na nás mohou vždy spolehnout. Již několik let je v běhu proces transformace do podoby poloprofesionální složky, která by byla financována jiným způsobem, výsledek je ovšem stále v nedohlednu. Letos, vzhledem k růstu cen a vzhledem ke snížení přidělené dotace, nejsme schopni udržet službu v plné délce. Bude záležet jen na tom, nakolik naši členové budou schopni dotovat náš provoz z vlastních prostředků. Stavět službu záchrany osob ve vodě a u vody na dobrovolnických penězích je neudržitelné a hlavně neprofesionální. Je to hra s životy lidí.

Chápeme všechny problémy, chápeme proč HZS, potažmo Ministerstvo vnitra, nemá peníze a musí šetřit. Ale VZS není zábavná volnočasová aktivita. Na roční provoz na všech vodních plochách v ČR potřebuje minimálně 15mil. korun. Jak na pokrytí nezbytných nákladů na materiál, výcvik, zejména pak na PHM pro naše zásahové čluny. Snad se brzy tyto peníze ve státním rozpočtu najdou. Jde o bezpečí nás všech.

Držte nám prosím všichni palce.