Jak je zabezpečena činnost VZS ČČK Praha 6

Auto VZS

Auto VZS

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Praha 6 je pobočným spolkem Vodní záchranné služby Českého červeného kříže, z.s. Svou činnost vykonává dobrovolnickou formou. To znamená, že členové VZS ČČK Praha 6 nedostávají mzdu za svoji práci pro skupinu a službu kterou v ní vykonávají.  Pobočný spolek Prahy 6 byl založen v roce 1991. Provozuje mimo jiné stanici první pomoci a technickou záchrannou službu na Slapské přehradě.

Primární činností je záchrana a poskytnutí neodkladné první pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti.

V současné době má VZS ČČK Praha 6 48 členů, kteří zajištují její fungování. Skupina je otevřená všem nadšencům a příznivcům, kteří chtějí přiložit ruku a pomoci.

Přesto, že se jedná o dobrovolnou činnost, vznikají provozní náklady, jako je například palivo, amortizace techniky a spotřeba zdravotnického materiálu. Peníze na tyto náklady získáváme příspěvky od členské základny, smluvních partnerů, sponzorů a objednávek služeb VZS ČČK Praha 6.  Od roku 2016 dostává VZS Praha 6 p.s. příspěvek na provoz od mateřské organizace Prezidia VZS ČČK z.s. a to ve výši 40tis Kč. Minimálně stejná částka je přislíbena i na sezónu roku 2017. V současnosti hospodaříme s rozpočtem cca 80tis až 100tis Kč, který pokrývá provozní náklady, především na zajištění dvaceti čtyř hodinové služby, sedm dní v týdnu po dobu dvou měsíců na Slapské přehradě. Jsme aktivní součástí IZS.

VZS ČČK Praha 6 disponuje čluny Zodiac Pro 15 MAN, člunem Brig 450S a vodním skútrem SEA DOO. Pro sezónu 2017 bude VZS ČČK Praha 6 mít nový člun, který obdrží od Prezidia VZS ČČK z.s. z dotací určených na provoz a zajištění vodních ploch v ČR.  Díky nové zásahové lodi se nám zvýší rychlost a spolehlivost výjezdů. Na novou loď se všichni členové VZS Praha 6 p.s. moc těší.