Koupání v tekoucí vodě a v blízkosti jezů

Letní dny nelákají ke koupání jenom na bazénech a přehradách, ale také u řek a jezů. Na tekoucí vodě jsou zase jiná specifika nebezpečí, která na vás můžou číhat. Samostatnou kapitolou jsou pak jezy. Přinášíme vám užitečné informace, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat.

Opět platí základní a zlaté pravidlo, nevstupujte do vody, kterou neznáte, nebo nejste schopni rozpoznat, že je v ní mělko. O přímém skákání ani nemluvě. Nezapomínejte, že každá řeka má jiný profil koryta. V některé jsou kameny, někde písek, jinde nánosy splavené půdy s kořeny. Vždy se ujistěte, že ve vodě nehrozí nějaká překážka a že voda není příliš mělká. Dbejte na to, aby přístup do vody byl stejně dobře použitelný jako výstup z vody, zejména pro menší děti je toto klíčové. V neposlední řadě věnujte pozornost síle toku, aby vás voda nestrhla po proudu sebou. Především menší děti potřebují být pod neustálou kontrolou, aby je proud řeky nevzal sebou. Při koupání v řekách je doporučeno používat obuv do vody. Často se stává, že dojde k poranění o kameny pod vodou nebo o jiné předměty na dně řeky. Pamatujte také na to, že každá plavecká pomůcka má svůj odpor vůči proudu a menší děti nemusí umět proti tak velké síle plavat. Proto v rychle proudících řekách nedoporučujeme plavání napříč. V místě proudnice – nejrychlejší část řeky – může dojít ke stržení proudem i dobrého plavce a hrozí riziko odplutí do méně bezpečné části řeky.  Samostatnou kapitolou je kvalita vody, ve stojatých vodách, meandrech, může být kvalita vody horší než v tekoucí vodě.

S osvěžením v řekách je také spojeno koupání v blízkosti jezů, kde jsou výhodnější podmínky vstupu do vody. Ovšem to je často právě zavádějící, protože koupání v jezech a v blízkosti jezů může být krajně nebezpečné. U všech vodních děl je dokonce koupání v blízkosti jezu zcela zakázáno ať už výstražnými tabulemi nebo žlutými bójemi. Samozřejmě při vyšším průtoku vody nedoporučujeme koupání v řekách a v okolí jezů vůbec. Předejdete tak možnému zranění.

Když už se budete chtít osvěžit ve vodě u jezu, nebo pod jezem, buďte obezřetní. Zjistěte si především hloubku ve vodě pod jezem, tedy v místě, kde již není tzv. vývařiště. Ve vývařišti se tvoří vodní válec, který je velmi nebezpečný. Vodní válec vás může stáhnout pod vodu a je jen velmi obtížné se z něho dostat ven. Takže pamatujte, tam kde voda již není propěněná a je patrné, že odtéká je možné do vody opatrně vstoupit. Rozhodně nedoporučujeme koupání nad jezy, voda vás může strhnout do jezu a do vodního válce.

Nezapomínejte, že v letních měsících jezy často sjíždějí vodáci na raftech a kánoích. Plavidla mají pod jezy vyšší rychlosti a mohou být špatně ovladatelná. Proto se držte při koupání spíše při kraji než ve středu, ulehčíte tak vodákům plavbu a můžete zabránit případným kolizím.

Vždy mějte na paměti, že tekoucí voda je zrádnější než ta v přehradě a na koupališti. Mějte především na očích své nejmenší. Příjemné koupání v pohodě a bezpečí vám přeje VZS ČČK Praha 6.