Naše práce v roce 2016 ve statistice

Vodní záchranná služba Praha v roce 2016 působila již tradičně především v letní sezóně na Slapské přehradě. Naše výjezdová základna je ve Staré Živohošti, máme tak strategické místo na vodní přehradě. Nejvíce výjezdu bylo k zásahu v Nové Živohošti. Dále jsme mimo sezónu zajištovali akce na Vltavě; závody 3 jezy, závody dračích lodí na Slapské přehradě, Novoroční ohňostroj, Krumlovský vodácký maraton, plaveckou část triatlonu Buš Muž, a další.

Nejvíce zásahů bylo samozřejmě v letní sezóně na Slapské přehradě, celkem jsme zaznamenali 53 zásahů během sezóny a několik mimo sezónu při asistencích a dalších zajišťujících akcích.

Typ zásahu Počet
Tonutí 1
Plavební nehoda 5
Úraz 36
Onemocní 11

 

Ze statistiky vyplývá, že oproti roku 2015 došlo k poklesu zásahů na polovinu, a to i přesto, že byl oproti roku 2015 v létě 2016 vyšší počet suchých dní, a tedy vyšší příležitost ke koupání pro turisty navštěvující Slapskou přehradu. Nejčastěji navštěvují přehradu obyvatelé blízké Prahy, Benešova a Příbrami.

Mimo záchranářskou pohotovost jsme na Slapech prováděli preventivní činnost.

Nejvýznamnější zásah byl při potápění přívozu. Jeho obvyklou činností byl převoz turistů a starousedlíků ze Staré Živohošti na Novou Živohošť. Loď se skoro padesáti lidmi na palubě začala ihned po vyplutí dramaticky nabírat vodu. Naštěstí se podařilo všechny dostat bezpečně na břeh. Díky člunům VZS Praha, ale také díky duchapřítomnosti jachtařů, kteří přerušili závody a přispěchali potápějícímu se přívozu na pomoc.

Pro sezónu 2017 plánujeme pokračovat v preventivní činnosti, především zlepšení informovanosti návštěvníků Slapské přehrady o potenciálních nebezpečích, které s sebou nese letní koupání. V oblasti bezpečnostně provozní neplánujeme žádné výrazné změny. Na přehradě v termínu od 1.7. do 31.8. plánujeme nasazení dvou člunů s 3 – 5 člennou posádkou, která je nonstop k dispozici. Dispečink VZP Praha na Slapské přehradě má číslo 607 962 552.