Nebezpečí pohybu na zamrzlých vodních plochách

Jelikož se v nedávné době stalo několik událostí, kdy došlo k prolomení zamrzlé vodní plochy pod člověkem, rozhodli jsme se sepsat pár rad na téma problematiky záchrany, respektive sebezáchrany, pokud se stane taková situace i vám.

Na úvod je nutné uvést, že byste neměli vstupovat na led nikdy, pokud je rozbředlý, vidíte na něm vodu, je nesouvislý či popraskaný. Pokud už na led vstupujete, tak nikdy sami. Jít bruslit je přeci lepší s kamarády než sám. Pokud se led podlomí jen pod vámi a nikdo nebude na blízku, šance na záchranu se rapidně snižují. Myslete také na fakt, že led je nejtenčí v oblasti přítoků a odtoků, kolem hráze a tam, kde voda proudí. Zde nemůžete čekat, že bude led rovnoměrně promrzlý a pak hrozí velké nebezpečí prolomení!

Pokud už na led vstoupíte a zjistíte, že není v nějakém úseku stabilní, myslete na to, že je naprosto nejdůležitější je rozložit váhu na větší plochu. Například tak, že si na led lehnete, použijete pomůcku, kterou u sebe máte, například hokejku nebo prkno. Začněte se plazením okamžitě vracet stejným směrem, odkud jste k místu přišli!

Pokud se do vody dostanete, zachovejte klid. Nesnažte se ze sebe svlékat oblečení, nestáhne vás dolů nějak zásadně. Otočte se směrem, odkud jste přišli a chyťte se ledu. Kopejte dolními končetinami tak abyste se dostali do vodorovné polohy a vytlačili tělo na led. Dopomoci si můžete, ostrými předměty (klíce, nůž, šroubovák, …), které využijte jako bodáky a na led snadněji vyšplháte. Nesnažte se na hraně ledu vzepřít, bude dále preskat, lámat se a vysilovat vás. Jakmile se na led vysunete trupem, nezvedejte se, začněte válet sudy od místa proboření.  Nakonec se snažte zahřát, ve vašem autě, nejbližší restauraci a podobně.

Pokud jste svědkem takovéto situace, zajistěte hlavně své vlastní bezpečí. Volejte linku 150, resp. 112. Zkuste tonoucímu podat kus prkna, silnou větev, lano, případně záchranný kruh, který ale běžně nebývá dostupný. Nikdy nevstupujte do vody za tonoucím, jelikož by mohlo dojít k neštěstí vás obou. Po vysvobození zachráněného, je nutné zabránit rozvinutí šoku z podchlazení. Naprostým základem je dostat postiženého do tepla, svléknout z něho mokré oblečení a zabalit do teplé deky, termoizolační fólie a nechat v blízkosti nějakého topného zařízení.

Pokud ztratí tonoucí vědomí a podaří se vám ho i tak zachránit, postupujte podle postupů pro zvládání bezvědomí. Články na tuto problematiku naleznete na našich stránkách a Facebookovém profilu. Pokud nejsou zachovány vitální funkce (postižený nedýchá a nereaguje), zahajte resuscitaci 5 úvodními vdechy a následně pokračujte v poměru 30 stlačení : 2 vdechy.