Nebezpečí při splouvání řek

Horké dny lákají nejen ke koupání v řekách, ale také k jejich sjíždění na raftech, kánoích a dalších plavidlech. Znáte základní pravidla, jak bezpečně splouvat řeky?

Prvním a základním pravidlem je, aby si vodáci vybírali takovou řeku, na kterou stačí jejich schopnosti. Právě přecenění schopností skupiny nebo jednotlivce je základním porušením bezpečnostních pravidel. Důležité je připomenout, že rozvodněné řeky představují velké riziko. Sice může jít o část, kterou vodáci „znají jako své boty“, avšak opak může být pravdou. Vlivem zvýšeného průtoku vody dochází k podmílání břehů a do koryt se tak mohou dostat nové překážky (např. stromy). Ty vytvářejí nové překážky a riziko. Proto nebezpečí může čekat kdekoliv.

Splouvání odvodňovacích kanálů, struh a dalších malých vodních děl rozhodně nedoporučujeme. Neznalost takového profilu mívá ty nejtragičtější následky.

Musíme zdůraznit, že pohyb po řece při vyhlášení některého ze tří povodňových stupňů je zakázán a vodáci v tu chvíli nemají na řece co dělat. Riskují tak nejen svůj život, ale i životy záchranářů.

Je důležité vědět, že obtížnost jednotlivých toků se mění v závislosti na aktuálním průtoku vody. Do obtížnosti musíme započítat charakter vodního toku a jeho spád. Pokud si nejste jisti při sjízdnosti jezu, neriskujte. Před každým jezem zastavte a zhodnoťte situaci, popřípadě loď přeneste po souši.

Ať už sjíždíte řeku na kánoi nebo na raftu, nezapomínejte na používání potřebného bezpečnostního vybavení. Zejména pak přilby a vesty. Mezi další doporučené vybavení patří házecí pytlíky, karabiny, nůž a lékárnička. Vybavení vždy závisí na typu a stavu řeky.  Pamatujte také na základní pravidlo – alkohol na loď nepatří! Nejen že neblaze ovlivňuje zdravý úsudek, ale vede k přeceňování sil a agresivitě.

Když už se dostanete do vody, pamatujte – žádnou paniku! Pokud zůstanete pod obrácenou lodí, je potřeba ji podplavat a dostat se co nejdřív na hladinu. Pokud jste, mimo loď máte z poloviny vyhráno. Pamatujte, že je potřeba abyste se nechali unášet řekou s mírně pokrčenýma nohama po proudu. Jenom tak eliminujete silné nárazy, a hlavně jste schopní reagovat na blížící se překážky. Důležité je nenechat se vodou unášet, ale co nejdříve se dostat do bezpečí (břeh, mělčina, apod.). K tomu lze využít tzv. „válení sudů“ – rychlé plavání a přetáčení se.  Nesnažte se v peřejích otáčet loď, počkejte si na klidnější vodu a přitáhněte si loď ke břehu. Loď vždy držte za záď ve směru proudu. Nikdy se nepohybujte před lodí. Sledujte své kamarády, především děti potřebují v takové situaci vaši pomoc.

Často se stává, že přehnaný strach rodičů o bezpečí dětí na lodi způsobí chybné kroky. Nikdy nepřivazujte sebe ani ostatní k lodi. Dítě má mít přilbu a vestu, to jsou základní prvky, které je ochrání při pádu do vody. Dalším prvkem je včasný zásah rodičů při pádu dítěte do vody. Pokud se jedná pouze o vypadnutí, snažíme se dítě zachytit z lodi a rychle jej vytáhnout do lodi. Pokud se jedná o převrácení lodi, zajistěte především svou bezpečnost a ihned potom bezpečnost vašeho dítěte.