Nebezpečí zamrzlých vodních ploch

Udeřily nám první mrazy a naše vodní plochy se brzy pokryjí souvislou vrstvou ledu. Kolikrát za život jste chodili po ledu? A praskal pod vámi? Báli jste se? Dnes bychom vám rádi přinesli pár základních pouček a doporučení, co dělat, když se pod vámi v krajním případě prolomí.

Asi základní a ze selského rozumu vyplývající poučka je, pokud nemáte jistotu, že vás led neunese, nevstupujte na něj. Také nezapomínejte, na led nechoďte nikdy sami. Velmi zrádný může být také popraskaný led, nebo led po oblevě. Obecně, když na led za každou cenu nemusíte, nechoďte tam. Nezapomínejte, že led je kluzký už ze své podstaty, takže krom nebezpečí protržení si můžete přivodit úraz pádem na tvrdý led. Krom dobře bolavých zad můžete ještě dostat bonus v podobě propadnutí do vody, protože jste při pádu led prolomili.

Nezapomínejte, že tloušťka ledu bývá proměnlivá. Vždy je to závislé od profilu vodního toku. U stojatých vod, tedy rybníků, přehrad a jezer bývá slabší u krajů a silnější ve středu – je to vlivem rozdílné teploty v místech blízkosti břehů. U tekoucích vod – řeky, říčky, potoky je led vždy nejslabší v místě proudnice, střed toku nebo blíže podmílanému břehu.

Abyste měli alespoň nějakou jistotu bezpečí, bylo by dobré, aby led měl minimálně tloušťku 11 cm při zátěži jednoho člověka a minimálně 17 cm při skupině osob. Jak to ale zjistit? Pevnost ledu se dá odhadnout pomocí kamene, silného kmenu, nebo sekerou. Při zjišťování se nechte jistit kolegou. Tady se dostáváme k další klíčové věci. Nechoďte na led sami, kamarád nebo kolega vás může jistit z břehu a v případě nebezpečí pomoci.

Nezanedbatelnou věcí, na kterou musíte myslet, je zátěž. Tedy nechoďte po ledě ve skupinkách, nechejte si rozestupy alespoň tři metry.

Vždy buďte obezřetní, sledujte, co led dělá. Poslouchejte praskání, sledujte, jak se led chová na přechodech, jestli nepozorujete kolem sebe praskliny. Pokud se objeví praskliny, nepokračujte v chůzi, více rozložte svou váhu na ledě. Nebojte se lehnout si na led a vracet se v co nejkratším směru ke břehu zpět.

Pokud víte, že musíte na led a víte, že hrozí proboření, je dobré být připraven. Pro pohyb na zamrzlých plochách je dobré použít takzvané ledové bodce, díky nim se můžete v případě propadení dostat rychle zpět na led a pohybovat se v leže po ledě do bezpečnější části. Ledové bodce noste na krku, při propadení je budete mít ihned k dispozici.

Nepodceňujte led, záležitost propadnutí je mnohdy v jednotkách sekund a než zareagujete, jste ve vodě. Nechejte se jistit lanem ze břehu. Lano vám může pomoci se udržet na hladině a dostat se rychleji z vody.

Sledujte, kudy vstupujete na led, zrádná jsou místa pod mosty, v odtocích kanálů, přítocích apod. Na těchto místech je led nerovnoměrně promrznutý a hrozí prolomení.

Při nenadálé události musí váš parťák na břehu nezapomenout zavolat záchranáře na dostupných linkách. Tedy 112, 150 a 155.

Pokud jste v roli zachránce a musíte vstoupit na ledovou plochu, pak se jistěte lanem, rozložte svou váhu na ledě za použití plížení, žebříku, desky a podobně. Ideální je mít plovací vestu v případě proboření. Pokud hrozí pro proboření při záchranné akci další propadání zachránců snažte se postiženému prví hodit lano, případně pomoci na dálku. Osobní zásah je až ta poslední možnost.

Postiženého, kterého vytáhnete z vody, musíte okamžitě začít zahřívat, hrozí hypotermie (prochladnutí). Tedy sundat mokré věci, pokud možno převléci, nebo zabalit do dek. Použít můžete také termofolii. Pokud je v bezvědomí, zajistěte životní funkce, případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu zdravotnické záchranné služby.