Poradenství

Návrh a příprava provozního plánu a plánu pro nebezpečí, výběr a školení pracovníků dle podmínek provozu.

Komplexní zajištění zdravotnického vybavení a techniky dle požadavku klienta s ohledem na konkrétní provoz či zařízení a kvalifikace personálu.