Prázdniny jsou za námi, hodnotíme letošní sezónu

Letošní sezóna byla, co se týče počtu zásahů průměrná. Statistiku počítáme od 1.7. do 31.8. Celkem jsme měli 68 zásahů. Z toho 62 zdravotnických a 6 technických. V průměru tak vychází 1 výjezd na jeden prázdninový den. Občas zaznamenáme i situace, kdy je náš výjezd požadován v jednu chvíli i na více míst, což díky nové technice lze logisticky zvládnout.

Letos byla naše výjezdová základna vybavena novou zásahovou lodí. Náš původní člun Zodiac, který na Slapech efektivně pracoval minulá léta, se přesunul na pozici záložní lodi pro „sekundární“ tým. Díky dostatečnému počtu záchranářů na naší základně na Staré Živohošti jsme si mohli v nejexponovanějších částech prázdnin vyzkoušet držení pohotovosti dvou týmů. Jeden pro primární loď a druhý pro záložní Zodiac, případně příchozí pacienty přímo na základnu. Průměrně jsme měli ve službě pět záchranářů. Snažili jsme se, aby posádka byla složená minimálně ze dvou vodních záchranářů a jednoho zdravotnického. Musíme říci, že se nám toto obsazení po většinu času dařilo plnit. Pokud nebyl k dispozici zdravotnický záchranář, nahradili jsme ho záchranářem s kvalifikací vodního záchranáře. Převážně však bylo složení posádky: jeden zdravotnický záchranář a tři záchranáři vodní a jeden vodní záchranář setrvávající na základně.

Naši záchranáři vyjížděli nejčastěji k celému spektru úrazů na vodě i břehu, alergickým reakcím po bodnutí hmyzem, které byly letos obzvláště časté. Nechyběly ani kolapsové stavy, křečové stavy intoxikace nebo tonutí. Většinu výjezdů jsme realizovali v součinnosti se zdravotnickou záchrannou službou středočeského kraje, poříčním oddělením Policie ČR Slapy a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. Čímž děkujeme za kolegiální přístup.

Od 1.9.2017 je naše základna na Staré Živohošti v režimu připravenosti bez stálé posádky vodních záchranářů. Loď a záchranáři se tam objeví v případě součinnosti s IZS, nebo při asistencích na kulturních a sportovních akcích pořádaných na vodní nádrži Slapy a blízkého okolí.