Úspěšná záchrana života na Slapech

V úterý 30. 7. 2019 kolem čtvrté hodiny odpoledne přijal dispečink VZS Slapy výzvu k výjezdu na bezvědomí muže na mole na Staré Živohošti. Naše posádka aktivovala součinnost pomocí zdravotnického operačního střediska Kladno a byla na místě do čtyř minut. Posádka lodě ZZS stanoviště Ždáň následovala těsně za námi. Přivolána byla také posádka lékařského vozu stanoviště Mníšek a sanitka stanoviště Davle.

Posádka VZS byla na místě první, převzala po manželce postiženého nepřímou srdeční masáž (KPR) a připojila postiženého k jednotce AED. Během pětiminutové nepřímé srdeční masáže přístroj AED vyhodnotil srdeční rytmus jako fibrilaci komor a doporučil výboj. Ten byl podán a cca do jedné minuty se srdeční činnost obnovila. Ihned po připlutí člunu ZZS
ze stanoviště Ždáň byl pacient předán do jejich péče. Již nebylo potřeba další nepřímé srdeční masáže.

Velký dík tedy patří našim klukům ve službě pod vedením velitele Mirka Černého.
A také chceme tímto poděkovat za perfektní součinnost s ZZS Středočeského kraje a ASČR.

V této naštěstí úspěšné záchraně však chceme upozornit na dvě klíčové věci. Ta první se stala ještě před příjezdem naší lodi na místo zásahu. Manželka postiženého neztratila hlavu a ihned po nahlášení případu zahájila nepřímou srdeční masáž a pokračovala s ní
až do příjezdu naší posádky. Tím přispěla k záchraně života svého manžela a otce dítěte. Musíme si uvědomit, že při zástavě oběhu jde vždy o sekundy. Je tedy důležité zahájit nepřímou srdeční masáž okamžitě po zjištění, že pacient nedýchá.

VZS, a věřím, že i celá zdravotnická záchranka, tak chce vyjádřit velký obdiv manželce postiženého. Zachovala klid a jednala naprosto profesionálně.

Druhá klíčová věc, která pomohla v záchraně, je právě činnost přístroje AED.
Když vyhodnotil srdeční arytmii jako fibrilaci, doporučil podat elektrický výboj, který srdeční činnost srovnal a zachránil tak život. Je tedy důležité, aby se síť těchto přístrojů v ČR stále rozšiřovala. Tento případ skončil se šťastným koncem, ale nemusí tomu tak vždy být. A právě i taková nenápadná věc, jako je automatizovaný elektrický defibrilátor, může pomoci zachránit život.