VZS Praha 6

Hlavním posláním Vodní záchranné služby ČČK je formou preventivní  a zásahové služby bdít v místech velkého soustředění vodní rekreace nad bezpečností rekreantů a aktuálně informovat o pravidlech bezpečnosti.

Členové VZS ČČK jsou odborně vyškoleni a jsou tak schopni poskytnout komplexní pomoc jak na vodě, ve vodě i pod vodou, tak samozřejmě i na souši. Ovládají svou techniku tak, že jejich zásahy jsou vždy efektivní pomocí lidem, kteří se ocitnou v ohrožení života.

Vodní záchranná služba ČČK je samostatná organizace se stanovami registrovanými u Ministerstva vnitra ČR, která sdružuje v celé republice místní skupiny VZS ČČK.

Místní skupina VZS ČČK Praha 6 byla založená v roce 1991 a provozuje mimo jiné na Slapské přehradě již od roku 1992 hladinovou záchrannou službu první pomoci a technickou záchrannou službu.

Za dobu naší působnosti se nám podařilo vybudovat ze skromných začátků s maximálním nasazením velmi kvalitní technickou základnu – s radiovým a telefonním spojením, zdravotnickým a potápěčským vybavením.

Základna pracuje samostatně, s návazností na další složky jednotného integrovaného záchranného systému (ZZS Středočeského kraje, Policii ČR), díky početnému kolektivu lidí, schopných a ochotných pracovat (doposud zdarma!) na dnes již profesionální úrovni.

VZS ČČK je od roku 1991 plnoprávným členem Mezinárodní organizace vodní záchrany /International Life Saving Federation/ její vzdělávací komise předkládá svým členům závazné standardy pro vzdělávání, aby mohly být základní kvalifikace členských zemí ILS uznávány navzájem.

Činnost Vodní Záchranné Služby ČČK Praha 6

 • poskytuje záchranu a evakuaci osob v ohrožených oblastech
 • zajišťuje hlídkovou, preventivní a záchrannou činnost na vodních plochách, bazénech, koupalištích a divoké vodě
 • poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných v oblastech velkých vodních ploch
 • nabízí kvalifikované potápěče pro záchranu osob i majetku
 • vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků letovisek u vodních ploch
 • školí a vzdělává zájemce o vodní prostředí a záchranu
 • na základě požadavku provozovatele zajišťuje provoz bazénů, koupališť a pláží
 • spolupracuje při tvorbě a prezentaci výukových a preventivně – bezpečnostních materiálů
 • sleduje úrazovost a její následky ve sledovaných lokalitách
 • připravuje a školí své členy a čekatele dle vlastního vzdělávacího programu schváleného akreditací u Ministerstva školství
 • spolupracuje s říční policií a zdravotnickou záchrannou službou při zajišťování bezpečnosti v dané lokalitě
 • spolupracuje s dalšími záchrannými složkami IZS
 • na základě požadavku médií informuje jejich prostřednictvím veřejnost o podmínkách v zajišťované lokalitě