Záchranný tým

Vodní záchranná služba ČČK Praha 6 je na výzvu Hasičského záchranného sboru připravena zasahovat v případech ohrožení života, živelných pohrom a dalších nenadálých událostí. Součástí skupiny je jednotka záchranného týmu IZS, která je okamžitě výjezduschopná a plně školená na záchranu a činnost nejen ve vodě a jejím okolí. Tým vodní záchranné služby vypomáhá i při likvidačních pracích následků po živelných pohromách.

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.