Zahájení vodácké sezóny na Českých řekách 2017

Vodákům pomalu začíná nová sezóna. Vlivem tání sněhu ve středních oblastech a na horách je vody v našich řekách dost. Na některých místech řek se tak vytvářejí obtížné peřeje z důvodu silného průtoku vody a nové překážky. Právě v tuto dobu je dobré si připomenout základní pravidla bezpečného sjíždění řek.

Prvním a základním pravidlem je, aby si vodáci vybírali takovou řeku, na kterou stačí jejich schopnosti. Právě přecenění schopností skupiny nebo jednotlivce je základním porušením bezpečnostních pravidel. Důležité je připomenout, že rozvodněné řeky představují velké riziko. Sice může jít o část, kterou vodáci „znají jako své boty“, avšak opak může být pravdou. Vlivem zvýšeného průtoku vody dochází k podmílání břehů a do koryt se tak mohou dostat nové překážky (např. stromy). Ty vytvářejí nové překážky a riziko. Proto nebezpečí může čekat kdekoliv.

Splouvání odvodňovacích kanálů, struh a dalších malých vodních děl rozhodně nedoporučujeme. Neznalost takového profilu mívá ty nejtragičtější následky.

Musíme zdůraznit, že pohyb po řece při vyhlášení některého ze tří povodňových stupňů je zakázán a vodáci v tu chvíli nemají na řece co dělat. Riskují tak nejen svůj život, ale i životy záchranářů.

Je důležité vědět, že obtížnost jednotlivých toků se mění v závislosti na aktuálním průtoku vody. Do obtížnosti musíme započítat charakter vodního toku a jeho spád. Pokud si nejste jisti při sjízdnosti jezu, neriskujte. Před každým jezem zastavte a zhodnoťte situaci, popřípadě loď přeneste po souši. „Stejně tak není žádná ostuda zastavit před obtížným úsekem řeky a v klidu si ho prohlédnout“ zdůrazňuje vodní záchranář Ondřej Míčka z VZS ČČK Praha 6.

U vybraných vodních toků lze pro nastudování využít kilometráž řeky, která přesně zobrazuje profil. Jsou zde podrobně zanesena vodní díla, plavební znaky, nebezpečná místa, obtížnost řeky, označení peřejí, ale i kempy. Pro plánování vašich cest je to dobrý pomocník.

Ať už sjíždíte řeku na kánoi nebo na raftu, nezapomínejte na používání potřebného bezpečnostního vybavení. Zejména pak přilby a vesty. Mezi další doporučené vybavení patří házecí pytlíky, karabiny, nůž a lékárnička. V chladnějším období je optimální neoprenová výbava. Neopren nám může pomoci proti šoku ze studené vody, částečně nám proti šoku pomáhá samotná plovací vesta. Vybavení vždy závisí na typu a stavu řeky.  Pamatujte také na základní pravidlo – alkohol na loď nepatří! Nejen že neblaze ovlivňuje zdravý úsudek, ale vede k přeceňování sil a agresivitě. Jako třešinkou na dortu pak může být pokuta až 100 000,-Kč od Státní plavební správy.

Když už se dostanete do vody, pamatujte – žádnou paniku! Pokud zůstanete pod obrácenou lodí, je potřeba ji podplavat a dostat se co nejdřív na hladinu. Pokud jste, mimo loď máte z poloviny vyhráno. Pamatujte, že je potřeba abyste se nechali unášet řekou s mírně pokrčenýma nohama po proudu. Jenom tak eliminujete silné nárazy, a hlavně jste schopní reagovat na blížící se překážky. Důležité je nenechat se vodou unášet, ale co nejdříve se dostat do bezpečí (břeh, mělčina, apod.). K tomu lze využít tzv. „válení sudů“ – rychlé plavání a přetáčení se.  Nesnažte se v peřejích otáčet loď, počkejte si na klidnější vodu a přitáhněte si loď ke břehu. Loď vždy držte za záď ve směru proudu. Nikdy se nepohybujte před lodí. Sledujte své kamarády, především děti potřebují v takové situaci vaši pomoc.

Často se stává, že přehnaný strach rodičů o bezpečí dětí na lodi způsobí chybné kroky. Nikdy nepřivazujte sebe ani ostatní k lodi. Dítě má mít přilbu a vestu, to jsou základní prvky, které je ochrání při pádu do vody. Dalším prvkem je včasný zásah rodičů při pádu dítěte do vody. Pokud se jedná pouze o vypadnutí, snažíme se dítě zachytit z lodi a rychle jej vytáhnout do lodi. Pokud se jedná o převrácení lodi, zajistěte především svou bezpečnost a ihned potom bezpečnost vašeho dítěte. „Pamatujte, že na lodi není důležitá svačina, ale život“ dodává Ondřej Míčka.

Ze statistiky utonulých v ČR vidíme, že počet utonulých je v průběhu let dost podobný a nijak se nesnižuje – spíše naopak. Utonulých v přírodních vodách je každoročně asi 45 % všech událostí.

Utonutí a potopení pří pádu do přírodní vody 2010 1011 2012 2013 2014 2015
Muži 38 31 35 51 50 49
Ženy 10 5 8 20 10 8
Utonutí a potopení v přírodní vodě            
Muži 26 22 11 18 15 27
Ženy 5 3 1 3 3 4
Celkem 79 61 55 92 78 88

zdroj: www.vzs.cz