Zdravotnické vybavení

Naše zásahové čluny a auto jsou vybaveny vybavením srovnatelným s vybavením pozemních zdravotnických záchranných služeb. Posádka je vždy vybavena zásahovým kufrem nebo batohem, kyslíkovým batohem, defibrilátorem s EKG monitorem nebo AED, sadou imobilizačních krčních límců a dlah.

Zásahový batoh nebo kufr

Při každém zdravotnickém výjezdu je používán záchranářský batoh nebo vodotěsný kufr. Batoh umožňuje pohodlný transport na zádech zejména u zásahů vzdálenějších od pláže. Díky transportním kapsám v útrobách batohu je veškeré vybavení uloženoi přehledně a je vždy po ruce záchrannému týmu. Vodotěsný kurf je díky své konstrukci nepotopitelný a lépe chrání vybavení za horšího počasí. Obě zavazadla jsou vybavena vybavením pro diagnostiku, tonometrem, fonendoskopem, glukometrem, oxymetrem, teploměrem, obvazovým materiálem, léky akutních stavů a základními infusními roztoky, pomůckami pro resuscitaci a řada dalšího vybavení nezbytného při poskytování první pomoci.

Defibrilátor/EKG, AED

V případě zdvojeného výjezdu nebo nepřítomnosti zdravotnického záchranáře zasahuje tým s automatickým přístrojem AED, který umožňuje jak monitoraci pacienta prostřednictvím pacientského kabelu, tak použití defibrilátoru s analýzou. Za standardní situace je tým vybavem profesionálním přístrojem běžně užívaným profesionálními záchrannými službami po celém světě. Výhodou profesionálního přístroje je možnost tisku záznamu EKG s časovými údaji.

Imobilizační pomůcky

Fixační krční limce a končetinové dlahy SAM SPLIT, výhodou je jejich skladnost a nízká hmotnost. V případě potřeby a dle charakteru zásahu je člun vybaven celotělovou vakuovou matrací, páteřovou deskou s upínacími pásy.