Polovina sezóny 2023 na Slapech

Na Slapech načínáme druhou polovinu sezóny, ve výjezdech máme 74 zásahů. Průměrně bylo ve službě pět záchranářů. Přibližně 17 % všech případů ošetříme u nás na základně na Staré Živohošti. S porovnáním s loňskou sezónou je to významné navýšení o přibližně 40 %. Důvodem jsou především vysoké teploty během července, kdy bylo na Slapech více návštěvníků.

            Druhy výjezdu se moc neliší od standardní sezóny, tedy máme především zdravotnické zásahy. Často jde o alergické reakce, nebo tržné rány způsobené úrazy u vody a ve vodě. Méně časté jsou zlomeniny končetin, kolapsy organismu z horka a intoxikace.

Letos jsme měli jednu neúspěšnou záchranu z vody, kdy přibližně padesátiletý muž plaval přes přehradu a začal se topit. Na místě byl první člun PČR, který muže ve vodě zachytil. Následně dorazil náš člun a člun ZZS. I přes okamžitou resuscitaci se muže již nepodařilo zachránit.

            Máme za námi také součinnost s LZS, kdy 1.7. došlo k poranění břicha muže o ploutev speciálního vodního plavidla Efoil. Naše posádka pomohla muže transportovat na souš a společně s člunem ZZS pomohli zajistit jeho ošetření a následné naložení do vrtulníku LZS.

Poslední červencový den jsme se zapojili do pátrání po pohřešované osobě. Naše posádka byla požádá v součinnosti s PČR o prohledání terénu a vodní plochy v oblasti kolem Častoboře.

Ve statistikách nám letos vyskakuje ještě jeden typ poranění. Jde o pokousání od psa. Apelujeme tedy na návštěvníky pláží a kempů, aby dávali pozor na své volně pobíhající psy.

            V letošní sezóně máme ve výjezdové skupině nově skupinu záchranářů, kteří jezdí na vodním skútru. Jsou na místě události vždy první a mají k dispozici zásahový batoh s prostředky pro resuscitaci s AED a pro zástavu masivního krvácení. Zajistí tak velmi rychle místo události, informují dispečink a mohou doporučit nasazení jiných záchranných prostředků.

            Bohužel, stále často řešíme problémy s plavci v plavební dráze lodí. Hlava plavce ve vodě není z lodi pořádně vidět. Při naších kontrolních plavbách po přehradě se minimálně jednou denně setkáme s někým, kdo plave napříč přehradou.

            Druhým problémem na Slapech jsou neukázněni rekreanti na půjčených malých motorových člunech. Často nerespektují vymezená místa pro plavce a vplouvají za žluté bóje. Můžou tak snadno někoho zranit. Pamatujte, že plocha od břehu ohraničená na vodě žlutými bójemi je místo pro plavce.