Polovina sezóny na Slapech 2019

Na Slapech načínáme druhou polovinu sezóny, ve výjezdech máme více než padesát zásahů. Průměrně byli ve službě čtyři záchranáři. Přibližně 30% všech případů ošetříme u nás na základně na Staré Živohošti.

            Druhy výjezdu se moc neliší od standardní sezóny, tedy máme především zdravotnické zásahy. Často jde o alergické reakce, nebo tržné rány způsobené úrazy u vody. Méně časté jsou zlomeniny končetin, kolapsy organismu z horka a intoxikace. Výjimku tvoří úspěšná resuscitace muže za použití AED. Velkou roli hrálo poskytnutí laické první pomoci před naším příjezdem.

            Protože jde po většinu času o zdravotnické zásahy, přivoláváme si na pomoc kolegy ze ZZS Středočeského kraje, nejčastěji stanoviště Ždáň. Tam kotví záchranářský výjezdový člun.

            Letos zatím evidujeme jen jeden technický zásah, asistovali jsme hasičům u případu vytékajícího paliva z lodi.

            Bohužel, stále často řešíme problémy s plavci v plavební dráze lodí. Hlava plavce ve vodě není z lodi pořádně vidět. Při naších kontrolních plavbách po přehradě se minimálně jednou denně setkáme s někým, kdo plave napříč přehradou.

            Druhým problémem na Slapech jsou neukázněni rekreanti na půjčených malých motorových člunech. Často nerespektují vymezená místa pro plavce a vplouvají za žluté bóje. Můžou tak snadno někoho zranit. Pamatujte, že plocha od břehu ohraničená na vodě žlutými bójemi je místo pro plavce.