Proběhla republiková konference VZS ČČK

Dne 25.11.2017 proběhla republiková konference Vodní záchranné služby Českého Červeného kříže. Mimo operativních bodů a drobných úprav stanov se konference věnovala především novému vzdělávacímu řádu VZS ČČK.

Nový vzdělávací řád reflektuje na legislativní i společenské změny v ČR. Asi největší změnou je posunutí všech kvalifikací a specializací blíže k podmínkám a prostředí VZS ČČK od Národní soustavy kvalifikací. Přesto však stále reflektuje její nároky a požadavky pro případné zájemce o získání certifikátu od NSK. Všechny stávající kvalifikace jako jsou Z3, Z2 a Z1 zůstávají v maličko pozměněné formě. Záchranář III. VZS ČČK / Plavčík = Záchranář 3. Záchranář II. VZS ČČK / Mistr plavčí = Záchranář 2. Záchranář I. VZS ČČK / Instruktor = Školitel pro bazénové kvalifikace.

Mládežnické kvalifikace se také upravují, především tak, že pro všechny věkové kategorie od šesti do osmnácti let. Více informací o podmínkách a organizaci kurzu najdete na stránkách prezidia ZDE. Tímto krokem jsme docílili, že každá věková kategorie má svou kvalifikaci a je motivující získávat s dospíváním další a další kvalifikace až do Z3.

Novinkou ve vzdělávacím řádu jsou tzv. kvalifikační minima. Jsou určeny pro členy, kteří například nemají dostatek volného času pro absolvování kurzu, nebo nedosáhnou fyzicky na požadavky klasické kvalifikace.  S těmito kvalifikacemi již mohou sloužit na našich vodních plochách a bazénech. Jsou to kvalifikace: Záchranářské minimum (ZM) – je to soubor dovedností minimálních pro Z3. Záchranářské minimum pro volnou vodu (MVV) – je to soubor dovedností pro výkon služby na stanicích VZS. Rozsah jsou minimální dovednosti pro kurz Záchranář VZS (původně Záchranář na volné vodě).

Další novinkou je kvalifikace Vůdce záchranářského plavidla (VZS). Jde o specializovaný kurz pro vůdce malých plavidel sloužících na stanicích VZS. Důvodem zřízení byl zvyšující se požadavek na dovednosti záchranářů. Dnešní zásahová plavidla jsou vybaveny silnými motory, jsou rychlé a mohou jezdit s modrým výstražným světlem mimo limity nařízené pro provoz na tocích a vodních plochách.

Samotnou kapitolu jsou pak pedagogické kvalifikace.

Více informací se dozvíte na stránkách prezidia ZDE.