Staň se vodním záchranářem!

Hlavním kurzem, který bude Vodní záchranná služba – PS Praha 6 pořádat bude kurz Vodního záchranáře/plavčíka (kategorie Z3). V kurzu budou mít frekventanti možnost zdokonalit si plavecké techniky, naučit se techniky sebezáchrany, plavání s maskou, šnorchlem a ploutvemi pod vodou. Dále techniky záchrany tonoucích. Jak vlastní pomocí, tak se záchrannými pomůckami. Na krytém bazénu si také osvojí techniky vytahování postižených z vody, nebo stabilizace postiženého při podezření na poranění páteře po skoku do vody. V neposlední řade je součástí půlročního kurzu také první pomoc a práce s AED. Obsahem kurzu jsou také další disciplíny, jako je meteorologie, hydrologie, nebo vázání základnách uzlů.

                Kurz je zakončen zkouškou, kdy získáte VZS kvalifikaci. S touto kvalifikací můžete sloužit na krytých bazénech, nebo si dále rozšiřovat kvalifikaci na Mistr Plavčí, nebo záchranář na volné vodě.

                Tento kurz považujeme jako nejlepší pro možnost vstupu do spolku vodních záchranářů a účastnit se tak například služeb na základně na Slapech v době letní sezóny.

                Absolventi kurzu si nejčastěji pochvalují zpřesnění a prohloubení techniky plaveckých stylů. Kdy se přestávají bát vody, neplavou s hlavou neustále nad vodou a začínají si při plavání také odpočívat. Zvýší si výrazným způsobem plaveckou kondici. V neposlední řadě získají dovednosti první pomoci, která se hodí za všech okolností i v běžném životě.

                Pro vstup do kurzu je nutné projít jednoduchým přijímacím řízením. V úterý 7.12. nebo 14.12. na bazénu v prostorách České zemědělské univerzity v Suchdole v Praze 6, vždy od 20:00. Součástí přijímacího řízení je kratičký pohovor a jednoduchý plavecký test techniky na 100m. Požadavek je zvládnutí minimálně jednoho plaveckého stylu.

                Samotný kurz probíhá od ledna 2022 a končí v červnu 2022. Cena kurzu je 6000Kč. Během kurzu je nutné pořízení základního potápěčského vybavení; ploutve, maska a šnorchl.

Těšíme se právě na Vás!