VZS slaví tento rok padesát let

Vodní záchranná služba v České republice slaví tento rok padesát let od svého založení. Faktický vznik je datován k roku 1968. Dr. Jeronym Řepa zakládá v rámci organizace Československého Červeného kříže skupinu, která se aktivně věnuje vzdělávání, prevenci a službě vodních záchranářů. Jejich působení bylo především na bazénech a plovárnách. Postupem času se rozšířila i na další vodní plochy, které využívali rekreanti v letních měsících.

Připomeňme, že Dr. Jeronym Řepa byl účastník předválečných kurzů americké organizace YMCA, která již v předválečných letech prosazovala nutnost školit vodní záchranáře. Pan Dr. Řepa je mimo jiné i autorem několika publikací věnující se aktivní dovolené na vodě jako je například knížka S pádlem na vodu vydaná poprvé v roce 1959, nebo Dovolená na vodě z roku 1971. První Řepův oficiální metodický materiál pro VZS ČSČK se jmenovala „Nenechte je utonout“.

V roce 1991 se VZS ČSČK stala součástí mezinárodní organizace FIS. V Roce 1993 došlo k přejmenování na Vodní Záchrannou službu Českého Červeného kříže.

VZS ČČK má za primární úkol provádět preventivní a záchrannou činnost a poskytovat první pomoc na bazénech, koupalištích, vodních plochách a tocích a v jejich bezprostřední blízkosti při sportovní a rekreační činnosti, v případech živelných katastrof a obecného ohrožení s cílem zabránit vážným úrazům, utonutím, ztrátám na materiálních hodnotách.

 

VZS ČČK v roce 2017 zajištovala dohled nad bezpečností v letních měsících na celkem 34 místech v České republice. Dohromady má VZS ČČK více jak 1500 členů. Jedná se o dobrovolníky a jejich aktivní služba je vykonávána zdarma.

VZS ČČK je aktivní součástí IZS a podílí se na primárních zásazích na vodních plochách kde působí.

Za padesát let prošla VZS mnoha změnami. A to jak v úrovni systému vzdělávání, tak i způsobu výkonu služby členů v jednotlivých lokalitách. V posledních několika letech došlo díky podpoře ministerstva vnitra k investicím do vybudování nových základem a nových záchranných plavidel, vozidel a vybavení vodních záchranářů.

Tento rok si chceme toto významné výročí připomenout mnoha akcemi v celé ČR. Především v oblasti prevence. Uvidíte nás na dnech VZS ČČK během letních prázdnin, kde budeme prezentovat 50 letý vývoj celé organizace. Budete si moci vyzkoušet jaké to je být vodní záchranář přímo na našich stanicích u přehrad. Konkrétní seznam akcí bude zveřejněn na začátku jara.