Součinnost s dalšími složkami IZS

To že Vodní záchranáři ČČK nejsou na Slapech sami je asi zřejmé. Nejčastěji spolupracujeme s výjezdovými skupinami zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Naše posádky působí jako FIRST RESPONDER tým, který má za úkol poskytnout první pomoc do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Velmi často však bývá posádka VZS na místě události jako první. To může mít u akutních stavů, jako je zástava oběhu, masivní krvácení a jiných zranění, zásadní vliv na další prognózu. Každý zdravotnický zásah, ke kterému naše posádka vyjíždí, je předáván operačnímu středisku zdravotnické záchranné služby, který na základě informací od volajícího vysílá na místo buď pozemní posádky nebo posádku RZP člunu ze Ždáně. Díky této spolupráci bývají dojezdové časy daleko kratší než dojezd pozemních posádek ze vzdálenějších výjezdových základen. Ale tím spolupráce nekončí, vyměňujeme si cenné informace z oboru a také informace o aktuálním stavu naplněnosti kempů a pláží na Slapech.

Dále na Slapech úzce spolupracujeme s poříčním oddělením Policie ČR. Provádíme s kolegy součinnost při pátrání po pohřešovaných osobách, případně jiné technické zásahy. Spolupráce s potápěči PČR má také nadstandardní rámec. Cvičíme společně, používáme novou vyhledávací sonarovou techniku, kterou máme na nové lodi. Často navzájem konzultujeme problémy, které nastávají na přehradě.

V neposlední řadě jsou to hasiči. Jejich aktivita na Slapech je velmi důležitá. Spolupracujeme s nimi nejen při řešení technických zásahů jak na souši, tak ve vodě. Jsme konec konců zapojeni do elektronického informačního systému IZS Gina. Naše posádka může přijímat a vysílat informace o zásahu, stavu techniky, posádky a v neposledním případě informace o aktuální poloze. Tohle všechno zrychluje a zefektivňuje naši společnou práci. Když jde o lidský život, jde často o vteřiny.

Dnes můžeme říct, že je spolupráce nadstandardní, ale pořád je co zlepšovat. Rádi bychom vice společných cvičení, modelových výjezdů a další nácviky vzájemné komunikace. I taková maličkost jako je místopis na Slapech, může hrát rozhodující roli při zásahu. Je tedy dobré cvičit například společné dojezdy na určité místo na přehradě. To jsou naše plány, které chceme realizovat. Co se nám nepodaří ještě tuto sezónu, budeme realizovat tu další.